Perspective & Time | Perspectief & Tijd

Also big events seem to leave no mark On long term development Speed leaves only a spark From the slow wheel of the firmament @agardenhouse Ook grote gebeurtenissen lijken geen sporen Na te laten op lange termijn ontwikkeling Snelheid laat slechts een vonk gloren Uit het trage wiel van het uitspansel in omwenteling @agardenhouse